Drużyny poza progami wiekowymi
Data publikacji: 17.12.2018


Na stronie w formularzu zgłoszeniowym w zakładce zapisy dodaliśmy pole dla drużyn, które nie mieszczą się w progach wiekowych ale chcą wziąć udział w turnieju.

W tym wypadku należy zaznaczyć okienko na samym dole formularza, a w datach urodzenia wpisać odpowiedni dzień i miesiąc a rok najbardziej zbliżony do prawidłowego.

Zgodnie z pkt. 3.3. regulaminu w turnieju może wziąć udział drużyna która nie mieści się w progach wiekowych jednak tylko pod warunkiem wolnego slota drużynowego oraz wyrażenia zgody przez administrację. O przyjęciu do turnieju będzie decydować ilość osób poza progiem wiekowym, tzn. im więcej drużyn mieści się w progach tym większa szansa na to, że drużyna zostanie przyjęta.

W przypadku gdy okaże się, że drużyna jednak nie może wziąć udziału w turnieju, wpisowe podlega oddaniu w pełnej kwocie.

Pytania? Zapraszamy do kontaktu poprzez Messenger

NAJNOWSZE
18.04.2019
Rabat w sklepie internetowym...
18.04.2019
Specyfikacje komputerów podczas fazy finałowe...
17.04.2019
Data fazy finałowej...
12.04.2019
Faza finałowa turnieju...